MGRT logo Site name

Registracija novega nastanitvenega obrata

Vnesite davčno številko izvajalca dejavnosti (brezi SI) in kliknite na OK. Po potrebi preverite ustreznost matične številke.

Za dodatne informacije v zvezi z elektronskim sistemom kategorizacije se lahko obrnete tudi na info@kategorizacija.si