MGRT logo Site name

Sistem elektronske kategorizacije nastanitvenih obratov

velja za nastanitvene obrate kategorizirane do 28.9.2021

Prosim, vpišite uporabniško ime in geslo

Novi kriteriji so po strukturi nezdružljivi s prejšnjimi, zato podatki o obstoječih nastanitvenih obratih niso mogli biti preneseni iz prejšnjega sistema, delujočega do 01.10.2018. Če ste kategorizacijo opravili pred tem datumom, vas prosimo, da podatke o nastanitvenih obratih v celoti vpišete na novo, vključno s kreiranjem novega uporabniškega imena in gesla.

V kolikor izvajate kategorizacijo prvič oziroma želite kategorizirati drugi nastanitveni obrat, izberite najprej: Registracija novega nastanitvenega obrata

Če ste pozabili uporabniško ime ali geslo, kliknite sem

V primeru, da je vaš nastanitveni objekt bil kategoriziran po 01.10.2018, vendar nimate pristopnih podatkov za pregled, popravke ali ponovno kategorizacijo (uporabniško ime in geslo), kontaktirajte brezplačno svetovalno službo na info@kategorizacija.si.

Dobrodošli v elektronskem sistemu kategorizacije nastanitvenih obratov! Za vas smo ga pripravili z namenom, da bi vam olajšali samostojno izvedbo kategorizacije ter poenostavili preverjanje pogojev za doseganje posamezne kategorije po vrstah nastanitvenih obratov.

Po sprejetju novega Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018) so morajo v obdobju od 1. oktobra 2018 do 1. aprila 2019 na novo kategorizirati vsi novi in obstoječi nastanitveni obrati, za katere je v skladu s pravilnikom kategorizacija obvezna (hotel, motel, penzion, gostišče, apartma, počitniško stanovanje in počitniška hiša, soba, kamp in kmetija z nastanitvijo). Nastanitvenim obratom, ki jim je kategorijo v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08-popravek, 115/08 in 72/09) dodelil ocenjevalec nastanitvenih obratov, kategorija velja do izteka veljavnosti.

Nov pravilnik vpeljuje v Sloveniji nov sistem kategorizacije, katerega ključna novost je uvedba standardov Hotelstars za hotele. hotelstars logo

Poleg tega pravilnik uvaja posodobitve standardov za vse ostale vrste nastanitvenih obratov ter ureja razmere na področju ocenjevanja nastanitvenih obratov.


Novi kriteriji so po strukturi nezdružljivi s prejšnjimi, zato podatki o obstoječih nastanitvenih obratih niso mogli biti preneseni iz obstoječega sistema. Prosimo vas, da podatke o nastanitvenih obratih v celoti vpišete na novo.

Priporočamo vam, da si za razjasnitev morebitnih nejasnosti pred pričetkom kategorizacije preberete pojasnila za uporabo elektronskega sistema kategorizacije.

Z vašim uporabniškim imenom in geslom vam je omogočen neomejen dostop do elektronskega sistema kategorizacije. Na vrhu strani vpišete svoje dostopne podatke in pritisnete na gumb VPIS. V kolikor bi vaše uporabniško ime in geslo po uspešni registraciji pozabili, sledite navodilom v primeru pozabljenega gesla

V kolikor se še niste registrirali in nimate lastnega uporabniškega imena in gesla za svoj nastanitven obrat, se za dostop do elektronskega sistema kategorizacije najprej registrirajte.

REGISTRACIJA

Ob registraciji sami določite uporabniško ime in geslo in vrsto nastanitvenega obrata, ki je predmet registracije. Z istim uporabniškim imenom in geslom lahko kategorizirate le en nastanitveni obrat

OCENITEV NASTANITVENEGA OBRATA

Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu ali oseba po njegovem pooblastilu (ocenjevalec nastanitvenih obratov). Nastanitvenim obratom, ki potrebujete strokovno pomoč usposobljenih strokovnjakov, priporočamo, da se obrnete na osebe, ki so uspešno opravile strokovno usposabljanje za ocenjevanje nastanitvenih obratov, ki je potekalo v organizaciji Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Seznam je dostopen tukaj

UPORABNE POVEZAVE:

Kategorizacija NO na spletni strani e-VEM

Za dodatne informacije v zvezi z elektronskim sistemom kategorizacije se lahko obrnete po brezplačno strokovno pomoč - info@kategorizacija.si ali 041 620 973.


OZNAČEVALNE TABLE

Označevalne table za nastanitvene obrate lahko naročite pri kateremkoli ustreznem izdelovalcu, ki mora tablo izdelati v skladu s prilogo 3 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov: Simboli za označevanje kategorije in oblike označevalnih tabel za posamezno vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov in Tehnično dokumentacijo za izdelavo označevalnih tabel.

Označevalne table za oznako kategorije z zvezdicami lahko naročite pri:
Roman Rugelj s.p., Pokopališka pot 3, 4202 Naklo, telefon: 041 681 056, e-mail: roman.rugelj@siol.net.

Označevalne table za kmetije z nastanitvijo, ki imajo kategorije označene z jabolki, lahko naročite pri:
Pogorelec Janez, Lončarska ulica 22, 1331 Dolenja vas, telefon: 01 8364 667, 040 690 517, e-mail: andreja.pogorelec1@gmail.com